BIRDS & ANIMAL Pellets

Een pelletsvoeder is een compleet voeder, hetgeen wil zeggen dat de vogel met elk opgenomen brokje dezelfde (juiste) hoeveelheden essentiŽle voedingsstoffen binnenkrijgt. Selectie is niet meer mogelijk. Bovendien hoeft er in principe niets gesupplementeerd te worden. Birds & Animal pellets biedt uw vogel de optimale en meest uitgebalanceerde voeding.

Een pelletsvoeder is een compleet voeder. Voor een optimale voeding moeten meer dan 40 verschillende voedingselementen in de juiste verhouding in de voeding aanwezig zijn. Calciumtekort, vitamine A tekort, vetzucht, jodiumtekort, jicht en ijzerstapelingsziekte zijn aandoeningen waarmee iedere vogeldierenarts dagelijks geconfronteerd wordt.

Functies en samenstelling voeding

Men zou het grote belang dat wordt gehecht aan voeding kunnen toedichten aan haar drie meest belangrijke functies. Eerstens dient voeding voor de opname van energie. Alle processen die in het lichaam plaatshebben, verbruiken energie. Voorbeelden hiervan zijn het handhaven van de lichaamstemperatuur, de orgaanfuncties en de voortbeweging. Energie wordt met name in de vorm van koolhydraten en vetten opgenomen. Verder heeft de vogel behoefte aan een groot aantal specifieke stoffen voor processen als groei, stofwisseling in de organen, reproductie, hormonale functies e.d. Binnen deze groep van voedingsstoffen vallen onder andere bepaalde vitamines, mineralen, essentiŽle aminozuren en vetzuren (respectievelijk onderdelen van eiwitten en vetten). Men moet weten welke voedingsstoffen een vogel dagelijks moet opnemen om het lichaam normaal te laten functioneren op korte en lange termijn. Het meest uitvoerig is de nutriŽntenbehoefte.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat een goede voeding belangrijk is voor de gezondheid en het algemeen welbevinden van een vogel. Tekortkomingen in het aangeboden dieet kunnen op meerdere vlakken grote gevolgen hebben. Een gefundeerde keuze voor een bepaald dieet voor vogels is derhalve van eminent belang.

De meeste papegaaien en parkieten zijn echte lekkerbekken. Vetrijke pindaís en zaden zijn het meest geliefd. Een dergelijk voedingspatroon leidt echter op den duur tot gezondheids-problemen. Door de speciale bereidingswijze van pallets bevat dit voer extreem weinig bacteriŽn. Dit smakelijke volledige korrelvoeder vormt de ideale voeding voor papegaai of parkiet. Pallets bevat o.a. ontsloten granen, zaden, vitaminen en mineralen.

Overstap naar pellets

Een pelletsvoeder is een compleet voeder. Vogels laten wennen aan een voer waarmee ze niet bekend zijn, kan in sommige gevallen erg moeilijk zijn. Elke gezonde vogel kan men echter met enig doorzettingsvermogen pellets laten eten. Voorwaarde is dat alleen een gezonde vogel in goede lichamelijke conditie op een nieuw voer mag worden overgezet. Het lichaamsgewicht van de vogel mag tijdens de gewenningsperiode zeker niet meer dan 10% afnemen. Bovendien mag een vogel afhankelijk van de grootte niet langer dan 12-48 uur vasten.

Er zijn verschillende manieren om een vogel over te zetten op pellets, die er meestal op gebaseerd zijn het aandeel pellets ten opzichte van de hoeveelheid zaadmengsel te doen toenemen. Eerst laat men de vogel wennen aan de pellets door ze vermalen aan het zaad toe te voegen of ze in een afzonderlijke voerbak te doen, naast het oorspronkelijke voer. Vervolgens bouwt men het aandeel zaad in de voeding af onder gelijktijdige toename van het aandeel pellets over een periode van 3-7 dagen, waarbij de hoeveelheid zaad tot nul wordt gereduceerd. Gedurende dit proces is het belangrijk nauwlettend te observeren of de vogels de pellets daadwerkelijk eten.

Als de vogels uiteindelijk omgeschakeld zijn, dienen pellets het hoofdbestanddeel van de voeding te blijven uitmaken. Groenvoer, fruit en zaden mogen in zeer beperkte mate worden bijgevoerd. Andere voedingssupplementen (multivitaminen en dergelijke) mogen niet meer worden gebruikt, teneinde intoxicatie met bepaalde nutriŽnten te voorkomen.

Alle Birds & Animal pellets worden geproduceerd met vers fruit. Tijdens het extrusieproces wordt een verse vruchtenpuree in de pellets geÔnjecteerd. Ook dit verhoogt de smakelijkheid van de pellets en brengt deze dichter bij de natuurlijke voeding. Deze verse vruchten zijn tevens een bron van bijkomende natuurlijke vitamines.

Birdmix Voedingssupplement Pellet Papegaai Papegaai die veren plukt Oorzaak plukkende papegaai Parkiet Kanarie Voeding voor vogels Papegaai verenplukken Plukkende papegaai Lori food Voer voor lori's Broedconditie Kweken Parkiet verenplukken Plukkende Parkiet Pellets Papegaai Conditie Conditie Papegaai Verenplukken Oorzaak verenplukken